logo

IPSC

KLUB

KLUB

ASOCIACE

IPSC
  

Bohemia League / 1. kolo

Vážení přátelé dynamické střelby,

srdečně vás zvu na závod Bohemia League / 1. kolo

DVC
Action Air IPSC VsetínDavid Mohyla (Ředitel závodu), 608484593

Zbyněk Kovář (Hlavní rozhodčí), 725280116email: ipscvsetin@gmail.com


Základní informace

Datum:26.01.2019
Obtížnost:závod podle pravidel IPSC- level 1
Počet situací:6
Minimální počet ran:112
Prematch - kapacita:10 závodníků
Hlavní závod - kapacita:50 závodníků
Divize: Open, Standard
Kategorie:Regular, Lady, Super Junior,Junior, Senior
Pořadatel Action Air IPSC Vsetín
Místo kryt CO na ZŠ Vsetín Sychrov, Mudr. Františka Sovy 97
Povinná výbava ochrana zraku (brýle)
Startovné viz dále na stránce
Účast
Zbraně a střelivo Vlastní (dle pravidel IPSC Action Air)
Občerstvení Zajištěno na střelnici
BEZPEČNOST 1) jakákoliv manipulace se zbraní mimo stanoviště je zakázaná
2) zbraň musí být v pouzdru / v zavazadle / vybitá se spuštěným kohoutem.
3) Střelec smí vyjmout zbraň z pouzdra pouze na stanovišti na na povel rozhodčího nebo na místě k tomu účelu speciálně určeném = BEZPEČNOSTNÍ ZÓNA. V bezpečnostní zóně je zakázaná manipulace se střelivem.
4) Jakékoliv porušení zásad bezpečnosti znamená okamžitou !!!!!! d i s k v a l i f i k a c i !!!!!!
Poznámky 1) Střelci startují na vlastní náklady nebo na náklady vysílající organizace, na vlastní nebezpečí. Střelci jsou odpovědní za způsobenou škodu a újmu.
2) Časový rozvrh je závislý na počtu účastníků závodu. Uvedený časový rozvrh je orientační.
3) Pořadatel si vyhrazuje právo změn dle vzniklých objektivních situací.

Vedení závodu

Match Director:David Mohyla(CZE)
Range Master:Zbyněk Kovář(CZE)

Časový plán

DatumČas 
26.01.2019.09:00 - 11:00Prematch
26.01.201911:00 - 16:30
17:00
hlavní závod
Vyhlášení výsledků

Startovné

Úhrada startovného

Registrační poplatek:  300 CZK     [ 13 EUR]
Startovné uhraďte tak, aby platba proběhla do 10 dnů od registrace.
V případě neuhrazení startovného do 10 dnů, bude Vaše registrace smazána.
Startovné je přenosné na jiného závodníka.
Při platbě uveďte jako variabilní symbol číslo, které získáte při registraci.
Při platbě za více závodníků uveďte pouze jedno číslo a o platbě informujte pořadatele e-mailem.

TOTO BANKOVNÍ SPOJENÍ PLATÍ POUZE PRO PLATBY V KORUNÁCH

Bankovní spojení Česká Republika

Jméno a adresa příjemce: 
účet č. 2401546513/2010 Jméno příjemce: Action Air Vsetín Adresa příjemce: Vsetín, Hlásenka 1516 Banka: Fio banka, a.s. Prague, Czech republic Adresa banky: Fio banka, a.s. Millennium Plaza, V Celnici 10, 117 21 Praha 1 IBAN CZ9420100000002401546513 SWIFT (BIC): FIOBCZPPXXX
Transakční poplatky hradí odesílatel
Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Udělujete tímto dobrovolně souhlas pořadateli Action Air IPSC Vsetín (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
- jméno a příjmení
- datum narození
- e-mailová adresa
- telefonní číslo
- fotografie a videa z průběhu akce

2. Jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mailovou adresu a fotografie a videa z průběhu akce je nutné zpracovat:
a) za účelem registrace, evidence a vyhodnocení závodů který organizuje Správce.
b) pro marketingové účely Správce, tj. zejména zveřejňování informací o průběžné činnosti Správce.

Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas a prohlašujete, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, zasláním emailu nebo dopisu Správci.

4. Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně nebo automaticky prostřednictvím svých zaměstnanců nebo dalších pořadatelů pověřených Správcem. Pro Správce mohou data zpracovávat případně i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
- vzít váš souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.


© Sedina Jiri 2010 & Jan JUMBO Staněk 2018